Địa chỉ :  Qui Hậu , Thành Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Hotline : 01673834342
Email: kenzdzaizz@gmail.com